سپتامبر 30, 2016
سوییچ در زاماین

سوییچ در زامارین

سوییچ در زامارین از اندروید 4 به بعد  سوییچ ها معرفی شدند که دارای دو حالت خاموش و روشن می باشند.که حالت پیش فرض آن ها “خاموش ” می باشد. حالت پیش فرض را با تغییر دادن  android:checked=”true” می توانیم به روشن تغییر دهیم. متن نمایشی موجود در برخی از ورژن های اندروید را میتوانیم با خصوصیت  ” android:textOn=”YES”” و ” android:textOff=”NO””  تغییر دهیم. [crayon-5b2d9089566d2933057463/] زمانی که حالت سوییچ را تغییر می دهیم . رویداد “CheckedChange ” رخ می دهد و ما می توانیم هر زمان که لازم داشتیم این رویداد را کنترل کنیم. برای مثال ما میخواهیم با تغییر […]