آوریل 21, 2017
تب زامارین

ایجاد تب در زامارین

در این پروژه شما طریقه ی ایجاد تب در زامارین را آموزش می بینید .علاوه بر ساخت تب دستورات مربوط به نمایش پیغامهای پاپ آپ روی صفحه به ازای تغییر هر تب را نیز مشاهده می نمایید. لینک دریافت نمونه پروژه ی تب بار در زامارین